InfoboxOldal letöltve: 1
Eddigi látogatók: 1
A mai oldalletöltés: 0
A mai látogatók: 0

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


Ifj. Espák Márton 

01.jpg

 

                Ifj. Espák Márton 1908. december 12-én született Hercegkúton, 1944. március 10-én mozgósították, és a csapatteste a m.kir. 64. honvéd határvadász portyázó osztály, 10/2 erődszázad állománya, állományteste a m.kir. 64. honvéd határvadász portyázó osztály lett.

Scan0001.jpg                1944. december hónapban a Zemplénen keresztül visszavonuló m.kir. 19. honvéd gyalogezred II. zászlóalj 6. századával vonul vissza a Rózsa-állás mögött található Füzér község körül kialakított védelmi állásokba.

                December 17-18-án a szovjet csapatok áttörték a Rózsa-állást, és megindultak Kassa felé, közben már a Hernád völgyében elérték a Trianoni határt, ill. Nagyszaláncot is elfoglalták. Az így kelepcébe került katonáknak csak a Füzéről Kassa felé vezető hegyi utak nyújtottak menekülési lehetőséget.

                Ifj. Espák Márton és katona társai feladata volt az előrenyomuló ellenség lassítása, míg társaik biztonságba érnek. Ennek során Jámbor Lajos és Magyar Lajos hősi halált halt, ezt látva Ifj. Espák Márton megpróbált biztonságba eljutni csapatához, de a faluba betörő ellenség elfogta, és egyes beszámolók szerint, a részeg katonák bosszúból az egykori zsidó temetőnél agyonlőtték. 36 évesen halt hősi halált, miután többször eleget téve kötelezettségének magára maradt.

                Ifj. Espák Márton holtestét a felesége Frei Erzsébet, miután a falubeliek értesítették, hazaszállította és ma együtt nyugszanak a Hercegkúti temetőben. Három gyermekük volt kiknek leszármazottai mai napig hűen őrzik emléküket.

 

2.jpg

3.jpg

6.jpg

/Fotók: Espák Ágnes gyűjteménye/

Tesztelve Chrome 40.0, utolsó módosítás: 2015-3-31 20:36