InfoboxOldal letöltve: 1
Eddigi látogatók: 1
A mai oldalletöltés: 0
A mai látogatók: 0

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


Falutörténet

Részletek a Magyarország Vármegyéi cimű könyből 1890

A füzéri járás települései:

A füzéri járás és járásbiróság székhelye Zsadány lakosai száma 671 fő magyar és tót, postája helyben van távirója Csányban. Szkáros lakosai száma  405 fő magyar és tót, Hollóháza lakosai száma 635 fő magyar és tót, Komlós lakosai száma 292 fő magyar, Nyíri lakosai száma 544 magyar. Füzér település a körjegyzőséggel 125 házzal 761 fő magyar és tót ajkú lakossal, postája Abaúj-Komlós, itt van gróf Károlyi László uradalmának központi erdőfelügyelősége. A következő falu Pusztafalu lakosai száma 499 fő magyar, majd Kajata lakosai száma 340 fő magyar, filkeháza lakosai száma 164 fő magyar és tót, Pálháza lakosai száma 524 fő magyar, Radvány lakosai száma 629 fő magyar, Sompataki-Kishuta lakosai száma 161 fő magyar és tót, Sompataki-Nagyhuta lakosai száma 175 fő tót, Kovácsvágás-Huta  lakosai száma 207 fő magyar és tót, Kovácsvágás lakosai száma 821 magyar.
Füzér gazdasága:
Gróf Károlyi László uradalma, ide tartozik még Radvány, Komlós, Nyíri, Pálháza, Sompatak. Összterület Abaújban kb. 19,000kat. hold, melyből szántóföld, rét, és legelelő kb, 4000 kat.hold, a többi erdősség. Erdészeti üzem: tüzi-, talp-, épület-és dongafa. Vadak: vaddisznó, őz, szarvas, és farkas. Rendszeres lótenyésztés és tehenészet. Munkabér és földhaszonbérlet normális. A füzéri nemesített gyümölcsös nagy keresletnek örvendett abban az időben!

Részletek a B-A-Z megyei évkönyből
   Lakossági száma:
1869 1900 1949 1960 1965
771 719 792 839 744

népesség változása 1949-1959 1960-1965
természetes szaporodás +158 fő + 57 fő
vándorlási különbözet - 111 fő - 152 fő
tényleges szaporodás ill. fogyás + 47 fő - 95 fő

Néhány érdekes információ 1965-ből:
-a televizió előfizetők száma 8 fő;
-kiépített belterületi utak hossza 4 km;
- mezőgazdasági alkalmazottak száma 28 fő
-termelőszövetkezett taglétszáma: 166 fő
-ásott közkutak száma 11 db
-rádió előfizetők száma 115 fő

Gazdálkodási adatok:

év szarvasmarha sertés juh
1895 408 401 39 5
1935 449 152 84 0
1953 515 240 28 61
1960 474 323 45 7
1966 372 274 30 311


FÜZÉR kk., Abaúj-Torna vm., gönci j., füzérkomlósi kjg.

 -1946.1. l-jétől Zemplén vm.

 -1950. ffl. 16-ától Borsod-Abaúj-Zemplén m.

 -1950. VI. l-jétől sátoraljaújhelyi j.

 -1984.1. l-jétől Sátoraljaújhely v.

 -1991.1. l-jétől füzéri kjg.

 -25/1966. NET sz. hat. - MK 1966. 56. sz.: 

                                 - 1966. szeptember 30-ától Füzérkomlós KKT társközsége.

 

 FÜZÉRI KÖRJEGYZŐSÉG Borsod-Abaúj-Zemplén m. Kzs.: Füzér, Pusztafalu

 - 1991. január l-jével alakult. (BM sz.n. táj. - BK 1991. 12. sz.)