InfoboxOldal letöltve: 1
Eddigi látogatók: 1
A mai oldalletöltés: 0
A mai látogatók: 0

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


Falutörténet

Füzéri tájnevek

 

            Füzér község több száz éves történelme, gazdag a népi hagyományokban, a környező vidéket uraló vár ma is kimagaslik nem csak elhelyezkedésénél fogva, hanem a hozzá tartozó különböző legendás történetek miatt. De nem csak a vár, hanem a környéken is sok legenda, mese maradt fenn, melyek a hegyek, erdők, völgyek, rétek elnevezéseit világítja meg számunkra. Alapvetően a tájnevek kialakulása során kettőség állapítható meg, egyrészt magyar másrészt szláv /tót/ eredetűek, ahogy a lakosság is alapvetően e két népcsoportból tevődik össze, de nem zárható ki a német és ruszin eredet sem.

 

Magyar eredetűek:

 

Tolvaj-hegy,                                                        László-tanya              

Sólyom-hegy,                                                      Kis-Almás

Vaskapu,                                                             Bőr hegy

Bükkfás-hegy,                                                     Nyírespatak

Hermann-ház-tető,                                              Borzlyuk

Remete-hegy,                                                      Hajagos

Tölgyes bérc,                                                      Csonkalma

Sötét völgy,                                                         Németke

Kerékgyártó bükk,                                              Szőlőhegy

Kövecses-hegy,                                                   Legelő

Kakasbérc,                                                         Csapás

Csata rét,                                                            Szénaverés

Magas-hegy,                                                       Nagypad

Szántó-hegy,                                                       Túrózacskó

Őr-hegy,                                                              Párkány

Kopaszka,                                                           Kertekalja

Csonkarét,                                                           Nyakvágó

Akasztó-hegy,                                                     Kopoldi

Torok,                                                                Oldalföld                                                      

Vas-hegy,                                                            Nagyföld

Gesztenyés rét,                                                    Szakadás

Mikrét,                                                                Major

Vágott-hegy,                                                       Dombok

Kelemen bérc,                                                     Bazsali rét

Bodó rét,                                                            Szonta

Komlósi völgy,                                                    Vinyicske

Hosszú földek,                                                    Szőlők alja

Dobogó,                                                             Topolyák

Nagy Almás,                                                       Csepnyik

Paprét,                                                                Nagyfő patak

Felső tisztás,                                                        Nyerges hegy

Karajka,                                                              Köles rét                                                       

Csonka almás,                                                     Nyársasok

Kónya kert,                                                         Felső csemetekert

Liget,                                                                   Hrunka                                                          

Szíj,                                                                     Perecsebükk

Rózsás,                                                               Alsó csemetekert

Kosárföld,                                                           Várhegy

Mezőfark,                                                           Sáros-tó bérc

Bikarét,                                                               Veres széna dűlő

Hosszú rét,                                                          Ördög kert /Ördög vár/

Oláhrét,                                                               Falusi erdő

Kenderföld,                                                         Szőlőhegy alja

Majorkert,                                                           Hideg kút

Kovácska,                                                           Szabó kút

Alvég,                                                                  Jassó kereszt

Felvég,                                                                 Gábor kereszt

Várkert,                                                               Emlék

Mocsárka,                                                           Kereszt út

Inséges út,                                                           Selyem utca

Alsó-Felső malom,                                              Fehér híd

Sárjánosi rét,                                                       Vaskó kút

Grófi út,                                                               Mura kút

Senyánszki rét                                                     Kretovics kút

Járók                                                                   Marinkó kút

Zsidó rét                                                              Horváth kút

Kanda bérc                                                          Fölsőmező

 

Szláv/tót/ eredetűek:

·        Nagy-Milic,

·        Kis-Milic,

·        Orita-tető,

·        Vidumanc,

·        Kopcsa Kopa,

·        Tanorka,

·        Prosnyiszkó,

·        Venyige,

·        Zahunnya,

·        Perpatak,

·        Korita,

·        Drahos,

·        Izra-tó.

·        Bisó patak

·        Csepnyik

·        Hrunka

·        Szonta

 

 

            Ezek a legendák hol szépek, hol borzalmakat takarnak, ahogyan az akkor élők hiedelem világa számára megfelelt. Lássunk hát neki, s remélem az olvasó, ha legközelebb, vagy netán először jár majd erre, felfedezi ezeket a helyeket.

 

Csatarét

 

            Fenn a hegyek között bújik, meg a Nagy-Milic lábánál a Csatarét, e híres hely egyik legendája így szól.

            Mikor a szörnyűséges kutyafejű tatárok, hazánk bátor katonáit a Muhi csatamezőn megvervén két évre megszállták országunkat, néhány portyázó csapatunk erre a vidékre is becsapott. A füzéri vár kőfalait azonban nem tudták bevenni, így csak a váraljai falut pusztították el, zsákmány persze nem igen volt, mert a lakosok a várfalai védelmében nézték amint házaik a tűz martalékává vállnak. A tatárok látva, hogy számukra itt már nem lesz zsákmány, hát odébb álltak, nem mentek messzire a közeli hegyekben találtak táborhelyre. Innen tartották rettegésben a környező falvak lakosait, egy alkalommal, gazdag zsákmánnyal megrakodva keltek át a hegyeken, mikor a füzéri katonák lesből megtámadták őket a hegyek között megbúvó kis réten. Több mint egy óráig tartott a küzdelem, végül a kutyafejűek megfutottak, és zsákmányukat hátra hagyva menekülő fogták. A győztes katonák a várba kisérték a kiszabadított rabokat, és fényes lakomával ünnepelték meg a győzelmet. Azóta Csata-rét a neve a kicsiny rétnek a Nagy -Milic lábánál, ott ahol ma egy kis erdei vadászház bújik meg a fák árnyékában.

 

Csata rét két másik története azonban egy másik, korszakhoz tartozik, e szerint a Rákóczi szabadságharc során az itt bujdosók csaptak össze a kassai német helyőrség katonáival, és ezek után került sor, a jelentőségét veszett füzéri vár kiürítésére és elrontására.

S végül a vadászok által közkedvelt történet szerint a nőstényekért zajló párviadal során a szarvasbikák közkedvelt helye ez a rét ahol elnyerik a nőstények kegyét a legerősebb bikák.

 

 

 

Tolvaj hegy

 

            A Nagy-Milic hegycsoport egyik égbenyúló hegyét, mely a Pusztafalu felett magasodik, nevezik így az itt lakok. Pusztafalu régóta tartja az a hírnevét, hogy az itt maradt kutyafejűek leszármazottai. Az egykori falu, nem a mai falu helyén volt, hanem feljebb a hegyek oldalában. Azt tartják, hogy ezen a hegyen vertek tábort a tatárok és innen jártak portyázni a környékre, rendszeresen elrabolva egy – egy fiatal lányt, akivel aztán kedvükre szórakoztak.

 

Izra tó

 

            Az ősi legenda szerint a honfoglaló magyarok egyik törzse, az Aba nemzetség későbbi atyja, települt le környékünkön. Ma már nem tudni a pontos nevét e törzsnek, de a legenda szerint egy gyönyörű leány a volt akit Izra nevet kapta. Mikor ez a leány eladó sorba került apja egy szomszédos törzs vezérének fiához akarta adni, ezzel pecsételve meg a két törzs szövetségét. Ám nem tudta, hogy lánya, az egyik törzsbéli legénnyel régóta szerelmet vallott egymásnak. A lány miután apja tudomására hozta elhatározását, rettenetesen elkeseredett, és végsőre elhatározta, hogy megszökik szerelmével. Az akkor még nem létező füzéri vár környéki hegyekbe menekülve próbálták lerázni az őket üldöző lovasokat, így jutottak a hegyek közé. Itt érték utol őket az üldözők és a lány védelmére kelő ifjút, kardélre hányták, szegény szerencsétlen lány látva szerelme halálát sírni kezdett. Azt mondják napokon át zokogott, ömlött a könny a szeméből és a hegyek között lévő völgy lassan megtelt, hát így alakult ki az Izra tó.

 

 

Dobogó

 

            A Dobogó nevű domb a Bisó patak, és Füzérkomlós között található, a régi legenda szerint Báthori Erzsébet, akit, mint a Csejtei boszorkány ismerhettünk, a szűz lányok vérében fürödve igyekezett megőrizni szépségét. Azok a lányok, akiket a füzéri várban végzett ki segítőivel, erre a helyre lettek eltemetve és az ő sóhajtozásukat hallhatjuk csöndes estéken, mikor siratják fiatal életüket.

 

 

Remete-hegy

 

            A Kerékgyártó-bükk hegy és a Kövecses-hegy között bújik meg a Remete-hegy mely kényelmes erdei úton közelíthető meg a Bodó rét felől, aki falunk felől indul el sem tévesztheti-e kiugró szikláival messziről látszó helyet. Kedvenc helyem egyike egy szinte fotelszerűen kikopott szikla orma, ahonnan egészen a Fekete hegyig nyújt pompás látvány településünk. A legenda szerint a reformáció során ide menekült a településünkön tevékenykedő egyik pálos atya, és itt az erdő csöndességében élt Istennek szentelve életét.

 

Hermannház-tető, Sötét-völgy

 

            A nevében németes hegyünk nevét annak köszönheti, hogy itt készítették a hamuzsírt (Járási Lőrinc: Füzéri erdők), 1844-ben 15 lakosa volt hamuégetők és erdőkerülők lakták.

Legtöbb elnevezés természetesen a terület használatára utalt, pld. a Tilalmas jelőlte azt ahol tilos volt termelni, vagy állatot legeltetni. Sólyom-hegy lakhelye egyik ragadozó madarunknak, Kakasbérc neve a hegy formájára utal, ha nem lenne ma erdővel takarva kakastaréj formályát láthatnánk. Kopaszka egykor (régi festményken látható is) teljesen "kopasz" volt, míg a Nagypad formája miatt kapta nevét és nem az ott lakó lakosok miatt.

 Tesztelve Chrome 40.0, utolsó módosítás: 2015-3-31 20:36