InfoboxOldal letöltve: 1
Eddigi látogatók: 1
A mai oldalletöltés: 0
A mai látogatók: 0

Szponzoraink:
Füzérért Alapítvány Nimród vadászbolt Sátoraljaújhely - Fazekas László vállalkozó Észak-Magyarországi Hadtörténeti Egyesület Abaúj Várvitézei Abaújvár Jövőjéért Egyesület Hercegkút község önkormányzata Erdélyi Kutatócsoport Egyesület Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége B-A-Z Megyei Szervezete M.kir.106. Honvéd Tüzér Üteg Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Füzéri Várgondnokság


Vallás

 

SZENT ERZSÉBET ZARÁNDOKÚT LELKIPROGRAMJA 2011.

Tóth Gábor füzéri plébánostól 2011. nyitózarándoklatán

 

Kerettörténet: -800 éve vitték el Magyarországról, Sárospatakról Kassán keresztül

                       -775 éve emelték oltárra

 

 

 

I. Sárospatak  Guda szerzetes szűz vallomásai Erzsébet gyerekkoráról

 

 

Játék közben gyakran látogatta a kápolnát. Végig érezte Isten jelenlétét.

 

- gyerekkori istenélményeidre emlékszel? Keresztelés, elsőáldozásod, bérmálás...

- tudsz-e napközben többször is gondolni Isten jóságára?

- Isten jelenlétét megtapasztalod bármilyen elfoglaltságodban?

 

 

Szegényebb társait mindig megajándékozta. Cserébe imádságot kért.

 

- az imádság mint konvertibilis valuta: imameghallgatások életedben…

- észreveszed-e, ha másnak szüksége van rád?

 

 

Minden nap megvont magától valamit.

 

- napi önmegtagadásaidat kényszerből, vagy jó lélekkel vállalod?

- könnyen le tudsz mondani bármiről, vagy szeretnéd mielőbb visszakapni?

 

 

Jézusért eltűrt mindent: csúfolódásokat, intrikákat, rágalmakat és megszólásokat.

 

- sikerül-e legyőzni a bosszúvágyat, ha megbántanak?

- keresed-e a hibát magadban, ha megszólnak?

- fel tudod-e ajánlani Jézusnak, ha megaláznak?

- tudatosítod-e magadban, hogy minden megbántás az alázatosságodat segíti?

 

 

II. Bodrogolaszi Árpád kori építészetünk

 

Az egyház menedék: kicsiny, lőrésszerű ablakok, alacsony szűk bejárat. A templom körül kőfal, a falu lakosságát várszerűen megvédi az ellenségtől.

 

- lelki menedék vagy-e, amikor hozzád fordulnak, vagy elzárkózol?

- megvéded-e embertársadat, ha arra kerül a sor?

- életed példája vonzó-e az istenkeresők számára, hogy ők is találkozzanak J-al?

 

Erzsébet ilyen volt. Isentrúd özvegy írásaiból tudjuk, hogy sokaknak volt ő akaratlanul is lelki vezetője.

Világi emberekkel is, ha beszélgetett, mindig valahogy Istenre terelte a szót.

Titokban böjtölt és további nem látványos önmegtagadásokat vállalt, Jézus szavai szerint: „Amikor böjtölsz, ne lássák meg rajtad…”

Így hordott durva ruhákat az előkelő öltözék alatt a komornái szigorú titoktartása mellett.

Találó lenne a zsoltáros szövege némi változtatással Erzsébetre vonatkozóan: „Uram, jobbodon áll a királyné, de alul durva daróc ruhában.”

Titokban fogadalmat tett és sokat virrasztott.

Szolgálóival gyapjút font a ferencesek ruháihoz és a szegényebb halottak szemfedőihez.

Az éhínség idején ellátta a szegényeket és ideiglenes betegházat hozott létre. A szegényebb gyerekeket ápolta és meglátogatta.

Egyszer a gyerekeknek szánt üveggyűrűk leestek, de csodával határos módon nem törtek össze.

Az italosztáskor a kanna nem ürült ki.

Aratáskor védőöltözékeket adott a szegényeknek.

Egy nő annyira boldog lett az ajándékoktól, hogy majdnem belehalt.

Nagycsütörtökön elvégezte a szegények lábmosását.

Koldusruhában járt, a szegények és a betegek anyjukként tisztelték. Gyakran emlegette: „így fogok járni, mint a szegényeim.” Ezzel mintegy megjövendölte saját sorsát férje halála után.

Mindezt, beleértve a fogadalmat is természetesen Lajos tudtával vitte végbe.

 

 

III. Darnói apátság / Premontrei szerzetesek

 

Az alapító Szent Norbert lelkülete sokban hasonlít Erzsébetéhez.

Egyszer látomásban a következő magán kinyilatkoztatást kapta:

„Kerüld a rosszat, cselekedd a jót, keresd a békét és menekülj irgalmamhoz!”

 

Díszes ruháját vezeklőruhára cserélte, mint Erzsébet.

Egész vagyonát szétosztotta és vándorprédikátorként tanította az embereket.

Premontrei= előre megmutatott hely, Isten kiválaszt embereket és helyeket.

 

-         Téged mire választott ki az Úr? Érezted-e már a szent helyek kisugárzását?

 

Norbert a rend megalapítása után így összegezte életét:

„Voltam az udvarnál, éltem kolostorban, betöltöttem magas tiszteletbeli egyháztisztségeket és mindenhol azt tanultam, hogy semmi sem jobb, mint átadni magunkat teljesen Istennek.”

 

 

 

IV. Komlóska Szent Erzsébet sorsa férje halála után

 

Szabályosan menekülnie kellett Wartburg várából.

 Egy szegényes ház melléképületében húzta meg magát gyermekeivel, de onnan is tovább kellett vándorolnia.

Egyik alkalommal egy hálátlan koldus a sárba lökte a templomnál.

Ő így is hálát adott és megköszönte Jézusnak, akit többször is látott látomásban.

A bambergi püspök férjhez akarja adni, de szerzetesi fogadalmára hivatkozva Jézus jegyese kíván maradni.

Férje hazatérő csontjait felajánlja életáldozatul családjáért és hazájáért.

 Marburgban megvetik vezeklő életvitele miatt és gyóntatója, Konrád sokszor próbára teszi, mert ő is túlzásnak tartja Erzsébet vállalásait.

 

- be tudod-e érni kevesebbel, ha arra kerül a sor?

- tudsz-e hálás lenni a megpróbáltatásokban is?

- le tudod-e küzdeni az „aszkéta-gőgöt”, ha jól teljesíted vállalásaid?

 

 

 

V. Pusztavár / Erdőhorváti

 

Jézust a pusztában kísértette meg a Sátán három szempontban:

 

1. A kövek változzanak kenyérré (birtoklásvágy)

Jézus éljen vissza az Atyától kapott képességeivel, saját igényeit keresse.

 

Erzsébet mindvégig mások javát kereste, ezért képes volt lemondani saját értékeiről, a jobb falatokról és a szebb ruhákról. Semmit nem akart birtokolni.

 

2. Ugorjon le a templom párkányáról (karriervágy)

Produkálja magát, hogy higgyenek Neki és elfogadják.

 

Erzsébet soha nem akart híres lenni, sőt inkább kereste a megalázó helyzeteket.

Környezete úgyis elfogadta jóságáért, kivétel Lajos családja.

 

3. Legyen a világ ura és a Sátánnak hódoljon. (hatalomvágy)

 

Erzsébet minden tekintetben ellenállt a kísértéseknek és soha nem élt vissza királynői származásával. Mások szolgálatába állította minden képességét. Több gazdag világi vezető házassági ajánlata és az ezzel járó hatalom sem kellett neki.

 

 

 

VI. Regéc Erzsébet élete a szürke ruhától élete végéig

 

Szürke ruhában gondozták a betegeket. Erzsébettől gyakran kértek közbenjáró imákat, amelyeket az Úr meghallgatott. Halála után nem sokkal is több, mint száz imameghallgatást regisztráltak, amelyet eskü alatt vallottak a szemtanúk.

Igazságos volt azokkal is, akik visszaéltek jóságával.

Minden rászorulóban Jézust látta és a legvisszataszítóbb betegeket is saját kezűleg ápolta. Ilyenkor mindig tudatosult nála, hogy egyszer majd neki is betegség lesz a sorsa.

Halála előtt mondta: „Már közel az idő, amikor a mindenható Úr magához szólítja azokat, akik az ő barátai.”

Halála idején sok kis madárka énekelt körülötte, eltávozása csendes, boldog elalvás volt, mint aki hazautazni készül.

Mogyoróska-Regécke, de nagyon is szegényke!” –vallja a népi mondás.

Erzsébet önként vállalta ezt az életformát, mert ez által is hasonlítani akart égi jegyeséhez. A világtörténelemben is egyedülálló, hogy egy király leánya koldusként éljen saját elhatározásból, hitből és emberi szolidaritásból.

 

 

 

 

VII. Amadé-vár  A hegyre épült várost nem lehet elrejteni.”/Mt 5,14/

 

Caesarius Heisterbacensis szentbeszéde a maradványok átvitelekor.

 

Szent Erzsébetet jobban megértjük, ha ismerjük két városnév jelentését.

 

Betlehem=a kenyér otthona. Erzsébet testi és egyben lelki kenyeret is osztogatott, mert mindenkiben az éhező és beteg Jézust kereste.

 

Jeruzsálem=a béke látomása. Igyekezett távol maradni a családi vitáktól és türelemmel, lelki békével viselte el a rokonság megalázó viselkedését.

 

Jeruzsálemnek hat kapuja volt. A kapun ki is lehet lépni a zajos világba, de be is lehet rajta jönni a belső nyugalomba. Erzsébet gyakran ment ki Wartburg várának kapuján a szegényeihez és ugyanott gyakran is visszatért otthonába.

 

Jeruzsálemnek négy tornya volt, Erzsébetnek négy erénye.

1.     Igazságosság: igyekezett mindenkinek juttatni a javakból.

2.     Okosság: óvatos volt az udvar intrikáival, cselszövéseivel szemben.

3.     Bátorság: elviselt minden megaláztatást és Konrád mester szigorát.

4.     Mértékletesség: az udvari élet és világias vágyak nem érdekelték.

 

 

Jacobus de Voragine Erzsébet nevének jelentéséről.

 

„Az én Istenem megismert”, vagy másképp: „Az Isten hetedikje”.

 

A könyörületesség hét cselekedete így mutatható ki Erzsébet esetében:

1. Szüzesség: házas volta ellenére megtartóztató életet élt.

2. Házasság: hűséges maradt Lajoshoz minden akadály ellenére.

3. Özvegység: megtanult alkalmazkodni egyedüllétében.

4. Cselekvés: mindig tevékeny volt, másokért élő ember.

5. Szemlélődés: mindenben Isten akaratát kereste.

6. Szerzetes: elkötelezetten vállalta a megszentelt életet.

7. Megdicsőülés: testét romlatlanul, illatosan találták meg.

 

A koporsóban talált illatos olaj addig csak Szent Demeter, Szent Katalin és Szent István királyunk sírfelnyitásakor volt jellemző, Erzsébet volt a negyedik.

 

 

 

 

 

VIII. Gönci pálos kolostor / A pálos rend kialakulása

 

Boldog Özséb esztergomi kanonok átélte a tatárdúlást. Amíg Erzsébet testvére, IV. Béla királyunk az ország újjáépítésével volt elfoglalva, addig Özséb a vallási és lelki élet megújítására törekedett. Első lépésként egyesítenie kellett a Pilisben élő remetéket és Szent Ágoston regulája alapján új szerzetesrendet alapítani.

A pálos rend az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, akik Első Remete Szent Pált tekintik névadójuknak és példaképüknek.

Özséb Erzsébethez hasonlóan szétosztotta minden vagyonát és kanonoki rangját otthagyva ő maga is remetéskedni kezdett.

A pálos címer kifejezi, hogy Remete Szent Pált minden nap egy holló táplálta cipóval sivatagi magányában. Erzsébet is minden nap vitt kenyeret övéinek.

A sivatagi remetét két oroszlán temette el. Erzsébet Lajos maradványainak hazahozatalakor mindkettőjük életáldozatát felajánlotta az égieknek.

A pálmafa is táplálta Pált a hollón kívül. Erzsébet is ilyen édes termés volt mindenkinek, akivel kapcsolatba került.

 

IX. Telkibánya / Szent Ágoston regulája, a szerzetesek alapszabálya

 

-         A főparancsolat: Isten az első, aztán a felebarát

-         A közös élet alapja az egy szív és egy lélek egyetértése

-         A javakat meg kell osztani, ne legyen saját tulajdon

-         Legyetek alázatosak!

-         Legyetek egyetértők!

-         Imádkozzatok szüntelen!

-         Böjtöljetek!

-         Étkezéskor hallgassátok az Úr szavát!

-         Legyetek fegyelmezettek és megértők!

-         Legyetek egyszerűek!

-         Legyetek olyanok, amilyennek lennetek kell!

-         Legyetek tiszta lelkűek!

-         Figyelmeztessétek egymást testvéri szeretettel!

-         Ruhátokat tegyétek a közösbe!

-         A köz javát tartsátok szem előtt!

-         Szolgáljátok egymást örömmel!

-         Bocsássatok meg egymásnak!

-         Szeretettel parancsoljatok és engedelmeskedjetek!

-         Legyetek a lelki szépség szerelmesei!

-         Ellenőrizzétek magatartásotokat!

 

 

 

 

X. Hollóháza-Füzér / Csepellényi György pálos vértanú élete keresztútban

 

XI. Alsómislye / A gótikus szárnyas oltár első hat képe

 

1. Szent Erzsébet születése 1207-ben

 

Gertrúd királyné mennyezetes faágyában fekszik. Az előtte térdeplő udvarhölgy kezében tartja a dicsfénnyel övezett fejű kisded Erzsébetet. Az ágy túlsó oldalán áll atyja, II. Endre király főrangú kíséretével.

 

2. Szent Erzsébet eljegyzése Wartburgban 1211-ben

 

A négy éves királylányt Sárospatakról Wartburg várába, Hermann türingiai őrgróf udvarába hozták, hogy ott ennek fiával eljegyezzék, s együtt neveljék. A kép előterében az őrgróf és fia ünnepélyesen fogadják a kis Erzsébetet és kíséretét.

 

3. Szent Erzsébet betegeket ápol kertjében

 

Erzsébet egy beteg haját nyírja le. Álnok rokonai gúnyosan nézik irgalmasságát.

 

4. A feszület- és rózsacsoda

 

Anyósa és sógornői nem látják szívesen a szent jótékonyságát és bevádolják férjénél, hogy ágyában leprás koldust ápolgat. Lajos herceg meggyőződni akarván a valóságról a felemelt takaró alatt fehér és piros rózsák között a Megváltó feszületét látja és térdre borulva bámulja a csodát.

 

5. A wartburgi lakoma: a díszruha csodája

 

Herman türingiai őrgróf látogatására a német császár érkezik Wartburgba. A magas vendég látni kívánja a jótékonyságáról híres Erzsébetet. Ő azonban elajándékozgatta minden értékes ruháját a szegényeknek, s nem jelenhetett meg rangjához méltóan a császár előtt. E zavaron angyalok segítenek és csillagokkal díszített ruhát hoznak számára, melyben a császár elé járulhat. Az ezüst edényekkel terített asztal közepén a koronás császár, előtte az alázatos szent.

 

6. Szent Erzsébet búcsúja férjétől

 

Lajos aranyos vértbe öltözve 1227-ben II. Frigyes császár hadaival keresztes háborúba vonul. Érzékeny búcsút vesz hitvesétől és hűsége jeléül gyűrűt ad át neki. Lajos nem tér vissza, szeptemberben pestisjárványban meghal.

 

 

 

XII. Koksóbaksa / A szárnyas oltár másik fele

 

7. Erzsébet kiűzetése Wartburgból

 

Az özvegyen és védtelenül maradt Erzsébetet sógora Henrik és ennek nővére Zsófia Wartburgból gyermekeivel együtt kiűzik. A leengedett hídon szelíd megadással vonul ki a jótékony szent gyermekeivel.

 

8. A hálátlan koldusasszony

 

Eiesenach utcáján egy koldusasszony, akin Erzsébet korábban sokat segített, rút hálátlanságból a templomból jövő jótevőjét az utca sarába löki.

 

9. Erzsébet leprás beteget füröszt

 

Ferences harmadrendiként egy fürdőkádban ülő leprás sebeit mossa.

 

10. Erzsébet látomása

 

Hősies jótékonyságot gyakorol a betegekkel és a szegényekkel. Ezt lelkiatyja, Konrád atya is túlzásnak tartja. Erzsébet a szentmise alatt eltagadtatásban szentek és angyalok társaságában látja Jézust, aki helyesli cselekedeteit.

 

11. Erzsébet halála

 

1231. november 19-én faágyban fekszik. Gyászoló rendtársnői és angyalok veszik körül. Az egyik angyal a szent kezeiben lévő égő gyertyát fogja. A mennyből szentek és angyalok társaságában Jézus tekint le rá.

 

12. Felvétele a sírból

 

IX. Gergely 1235. május 26-án Perugiában szentté avatta. Sírját a következő évben Siegfried mainzi érsek felnyittatta és testét új koporsóba tették.

Sok egyházi elöljáró és szerzetes volt jelen.

 

 XIII. Kassa / A főoltár szobrai

 

Szűz Mária a változandó holdat tiporja, jobbjában jogar, balján Jézus.

A Madonna balján Szent Erzsébet kanállal és tányérral, a jóság eszközeivel.

Jobbján Keresztelő János anyja Erzsébet a hitre nevelő kapcsos imakönyvvel.

 Tesztelve Chrome 40.0, utolsó módosítás: 2015-3-31 20:36