Károlyi László szatmári főispán és Szatmár várának főkapitánya, 1868-ban kapta meg a füzéri vár uradalmát. Késői leszármazottja Károlyi László (1859-1937) örökölte a Füzérradványi uradalmat és 1895-ben felépítette a ma Lászlótanya néven ismert vadászkastélyt. Nevéből eredendően vadászati céllal épült meg az ideérkező vadászok kiszolgálására. Az első-világháborút követően, mikor 3300 hold erdő Csehszlovákiához került, a vadászkastély is kikerült fennhatósága alól. A vadászkastély 484 hold erdővel négy évig volt cseh megszállás alatt, majd Károlyi gróf a tulajdonában lévő bistei területekkel visszacserélte.

Lászlótanya

A két világháború között megfordult itt Horthy Miklós kormányzó, az Apponyiak, az Inkey, Zichy családok, stb. 1923-ban Bartók Béla, 1932-ben Kittenberger Kálmán. 1945-46-ban itt készítették elő a forint kibocsátását!
A második világháborút követően államosították, többször megfordult itt Rákosi Mátyás, majd később Kádár János is. 1990-es években pedig visszakerült Füzér község tulajdonába, majd Wáberer György vásárolta meg és a mai napig is tulajdonosa. Az egykor grófi családi kastély, később vadász szállóvá alakult, de az államosítást követően állami üdülő lett, ma már magánkastély és nem látogatható.
Építészetileg sváb jellegű, a  kastély megépítése során a körülötte lévő területen un. angolpark került kialakításra, mely a mai napig is fenn maradt.

 

Fotógyűjtemény a lászlótanyáról

A képekre kattintva részletesebb információhoz juthat!