Egyesületünk 2023.12.02-án tartotta ünnepségét emlékezve az őseinkre, akik a világháborúkban szolgálták a hazát.

A rendezvényre a Magyar Falu program sorozatunk részeként került sor, célja elsősorban a megemlékezésen kívül a katonai és civil szervezetek együttműködésének javítása a térségünkben.

A kissé kellemetlen időjárás ellenére nem csak a közvetlen térségünkből, hanem az ország távoli térségéből is érkeztek hozzánk. Többek között Budapestről, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály képviseletében Szabóné Szabó Andrea vezető szakreferens, főosztályvezető helyettes. Érkeztek még aktív katonai szervezetek, tartalékos és a kadét programban résztvevő iskolák, hagyományőrzők, és érdeklődő civilek, civil szervezetek.

A program részeként a szervezetek bemutatkozó előadásaival kezdtünk, majd az ebédszünet után azt hiszem egy nagyon aktív és konstruktív beszélgetés alakult ki. Szívem szerint még engedtem volna tovább ezt a programot, de hátra volt még a vit. Csupka Károly Hadimúzeum bemutatkozása, és a Füzéri Hősök című kiadvány bemutatása – mely sajnos technikai okokból még a nyomdából nem került ki – valamint egy rövid hagyományőrző bemutató.

A programok végeztével a Füzéri Hősök Emlékműnél zárult a program koszorúzással és az azt követő vendéglátással, ahol a helyi lakosok is bekapcsolódtak az eseményekbe.

Tudom, hogy még megjelenhetnek a rendezvénnyel kapcsolatban beszámolók, de engedjék meg, hogy levonjam a tanulságokat:

  • A hivatásos hadsereg és a kadét programban résztvevő iskolák, valamint a katonai és civil hagyományőrző szervezetek együttműködése mindannyiunk érdeke.
  • A hagyományőrző tevekénységhez szükség van a Honvédelmi Minisztérium közvetítésére a civil társadalom, és iskolák felé, hogy hiteles hagyományőrző szervezetek jelenjenek az oktatási intézményekben.
  • A HM Katonai örökség Főosztály nyitott az együttmüködés elősegítésében, az információk átadásában
  • A hagyományőrzők között szükséges megerősíteni egymás segítését, közös tevékenységét.
  • A kadét programban résztvevő iskolák igénylik és támogatják a hagyományőrzők megjelenését a rendezvényeiken ugyanúgy, mint az aktív katonaságét.
  • Az aktív toborzásban fontos szerepe van a hagyományőrzésnek, és a kadét programnak
  • A hadisír gondozás minden szervezett életében kiemelt fontosságú kell, hogy legyen.
  • Konstruktív beszéd kiemelt fontosságú, a szervezetek működésének elősegítése érdekében.

Összegezve, úgy érzem a rendezvény elérte célját, megmozdította a közösséget a közösségi szelemet, az aktív katonaság és a térségünkben élők kölcsönös együtt gondolkodásának, egymás segítésének apró magjait elvetettük.

Köszönjük mindenkinek, aki egy kicsit is segítette munkánkat, és tevekénységünk a rendezvény megvalósítása során!