• 2024. január 15.
  • Egyesület
  • 0

A Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály a 8143-4/2023 támogatói okirat elszámolásához.

Egyesületünk a 2023 évi benyújtott támogatási kérelme alapján a megítélt 998.000 Ft -t a költségvetési tervnek megfelelően használta fel. 

A megvalósított szakmai és programterv az alábbiak voltak:

  1. az egyesület alapszabályának módosítása vált szükségessé, hogy a már egyébként is folyamatban lévő „hadisír gondozás, és hadisír kutatás” tevékenységünk az alapszabályunkban rögzítésre kerüljön. Ennek ügyvédi költségeit és az éves működésünkhöz szükséges könyvelői költségeinket biztosítottuk, mint adminisztrációs kiadás a támogatásból.
  2. 2021-ben a helyi önkormányzat által használati joggal bíró ingatlant kaptunk, melyet saját és pályázati forrásból felújítottunk. A tárlat részére szükséges roluppokat készítettük el, a Füzéri Hősök című „információs füzetet, a honlap fejlesztését, karbantartását, a helyi médiában (rádió és tv) a tevékenységünk népszerűsítését és a Füzéri Hősök naplójának elkészítését, a PR. marketing költségek, a kommunikációs kiadások a támogatásából biztosítottuk. Ezáltal a tárlat teljeskörűen készen áll, látogatható, valamint a két háborúban szolgált egykori füzériek emlékére elkészült a hősök naplója, és az információs füzet amely adattárként tartalmazza a két háborúban szolgáltak adatait, egységeit, hadifogságba esést, és a hősi halottak ismert helyét.
  3. Egyéb beszerzés szolgálatás címszó alatt elkészültek az egyesületi pólók, melyek jelképezik tevékenységünket a mindennapos használat során ill. található rajta egy QR kód is mely egy applikációval kombinálva, okoseszközzel beolvasva a kódot, az egyesületről kap információkat a az érdeklődő.
  4. Szakmai programként teljesítettük a Füzér-Hercegkút útvonalon az Ifj. Espák Márton emléktúrát – aki Hercegkúti lakos volt és Füzéren halt hősi halált 1944 decemberében– egyben a Háromhutai vit. Csupka Károly hadimúzeumnál egy délután biztosítottuk a látógatoknak az élőképet, népszerűsítettük a katonai hagyományokat, egyben teljesítménytúra keretében 45 km-tettünk meg. A rendezvény zárásaként Ifj. Espák Márton sírhelyén mécseseket gyújtottunk ill. reszt vettük a Füzéri Hősök című egyesületünk által készített dokumentumfilm bemutatóján Hercegkúton. Összesen kilenc településen gyújtottunk mécseseket a hősi emlékműveknél. Különlegessége volt még a túrának a velünk tartó kadét programos iskolások, ill. hogy a szabadég alatt töltöttük mindhárom napot. A program költségeit a szakmai program rész alapján biztosítottuk.
  5. A honlapunk fenntartására, tárhelybérlésére éves szinten szükséges költséget az immateriális javak beszerzése című rész alapján biztosítottuk
  6. Tárgyieszközként a szerencsére, növekvő létszámunk miatt 1-1 db táborisapka, zubbony és nadrág került beszerzésre, az egységes megjelenés és korhűségnek megfelelően.

Összeségében a tervezett célokat elértük, a fejlesztés és a honvédelmi eszme népszerűsítése is a hagyományőrző tevekénységünkön keresztül a kadétokkal együttműködve, úgy érzem megfelelő volt. 

Füzéri értékek kiállításunk

Ifj. Espák Márton Emléktúra