Az egyesületünk a 2023 évi benyújtott támogatói kérelme alapján a megítélt 2.013. .922 Ft -t azaz kettőmillió tizenháromezer kilencszázhuszonkettő forintot a költségvetési tervnek megfelelően használta fel. A Valós felhasználás 1.546.750 Ft azaz egymillió ötszáznegyvenhatezer hétszázötven forint volt, melyből a fel nem használt összeget a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően visszautaltunk.

 

A maradvány kettő okból nem került felhasználásra:

  1. Felsőregmec településen a rendelkezésre álló információnk alapján a várhatóan megtalálásra 7 fő esetében volt remény. Az Kovács Géza osztályvezető úr által végrehajtott exhumálás során kiderült, hogy az itt eltemetett, katonákat német exhumálás során már kiemelték, és Budapestre kerültek a hamvak. Ebben az esetben itt szükségtelenné vált az emlékhely kialakítása, egyben azért is mert a gondozás nem volt várható a későbbiekben helyi szervezet vagy személy által. Ennek értéke a költségvetés szerint 462.875 ft azaz négyszázhatvankettőezer nyolcszázhetvenöt forint volt.
  2. A Támogatói Okirat szerinti egyéb felhasználás során 4.297 Ft azaz négyezerkettőszázkilencvenhét forint maradvány képződött, melyet szintén visszautaltunk.

 

A megvalósított szakmai és program tervek az alábbiak voltak:

  1. Adminisztráció költségek: kérelmünknek megfelelően, a mellékelt számlaösszesítő szerint az adminisztrációra fordítottuk és az abban foglalt eszközöket szereztük be ill. a könyvelői költségeink egy részét fedeztük belőle. A megváltozott díjak miatt a költségvetési soron belül hajtottuk végre a szükséges átcsoportosítást, mivel a banki költségeink a tervezettől alacsonyabbak lettek, viszont a könyvelői és irodaszer költségünk többletet igényelt. Felhasznált összeg: 163.875 FT, visszautalt maradvány 4.297 Ft
  1. Szakmai program: A Támogatói Okiratban foglaltak szerint a Füzér, Füzérkomlós, és Háromhuta településeken temetőben található hősi katonai sírok felújítását, valamint a Tolcsva és Nagybózsva településeken temetőben található hősi katonai sírokra új sírkövek kihelyezését hajtottuk végre. A kivitelezésre a Varga-Sírkő Bt. által benyújtott árajánlat került elfogadásra, és ez alapján a vállalkozói szerződés megkötésére is sor került 2023-ban. A kivitelezés során a kettő darab új sírkő az önök által meghatározott formában és méretben, színben került legyártásra, majd az alapzat megerősítést követően a mellékelt fotók alapján kihelyezésre. A további három helyszínen összesen 15 fő ismert és ismeretlen hősi nyughely felújítása során a kivitelező betartva a szabályokat és a vállalkozási szerződésben foglaltakat, megtartva a meglévő sírhelyek jellegét rendben végrehajtotta a kivitelezést.  Felhasznált összeg: 1.382.875 Ft.