A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2017.03.30. napján meghirdetett „A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című, VP6-19.3.1-17 kódszámú Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör – 1005356829 – a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően 8.999.216 Ft , azaz nyolcmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kettőszáztizenhat forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyből a 9. Honvéd Gyalogzászlóalj felszerelésének elkészítése és filmforgatás kerül lebonyolításra.