A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

„80 ÉV A DONI KATASZTRÓFA ÁRNYÉKÁBAN”

Helyszínek:

Megemlékezések végrehajtása:

2023. január 20-án 13:00 Telkibányán
2023. január 21-én 13:00 Vágáshután
18:00 Nyíriben (záró rendezvény)
Mécses gyújtások:
2023.01.21-én 9:00 Kisbózsva településen
9:30 Nagybózsva településen
15:00 Kovácsvágás településen
Rendezvény védnöke: Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő


A túrán az egyesületünk meghívása alapján lehet részt venni!

A rendezvényen színházi kellékfegyverek és hatástalanított fegyverek kerülnek használatra. A színházi kellékfegyverek hanghatása, megegyezik az éles lőfegyverekével. De valós, éleslövés leadására nem alkalmas!
A rendezvényen korhű ruházatban, hagyományőrző és tartalékos katonák jelenítik meg a korszakokat.